Wybory Samorządowe - nasz kandydat Tomasz Bobryk

Szanowni Państwo, drodzy przyjaciele!


Z satysfakcją informujemy, iż nasz serdeczny kolega TOMASZ BOBRYK, kandyduje do Rady Miasta Gdyni w wyborach samorządowych 21 października 2018 r. z listy kandydata na Prezydenta Gdyni - dr Wojciecha Szczurka.


Tomaszowi życzymy powodzenia w realizacji założonych celów, w szczególności doprowadzenia do budowy kompleksu boisk piłkarskich, utworzenia internatu dla młodych gdyńskich sportowców, wdrożenia programu lekcji wychowania fizycznego w klasach I - III w gdyńskich szkołach, oraz budowy nowych obiektów sportowych i kompleksowych remontów już istniejących, umożliwiających prowadzenie szkolenia dzieci i młodzieży na najwyższym poziomie w priorytetowych dla Gdyni dyscyplinach.
Tomasz Bobryk to absolwent SP 10 w Gdyni Chyloni a także Liceum Ekonomicznego oraz Wydziału Prawa i Administracji, związany zawodowo z pionem szkolenia piłkarskiego dzieci i młodzieży SI "ARKA" Gdynia od 20-tu lat.


Zagłosujcie na życzliwego nam i naszemu Klubowi koledze i poproście o to samo swoją rodzinę i życzliwych znajomych!
Tomasz Bobryk to gwarant sumienności i gdyńskiej lojalności - Wasz głos na "nr 4" na liście Samorządności w okręgu Chylonia, Cisowa, Pustki Cisowskie - Demptowo to doskonała inwestycja w przyszłość młodych piłkarzy gdyńskich klubów sportowych!


PÓJDŹMY NA WYBORY 21 X 2018 i ZAGŁOSUJMY NA TOMASZA!