ZAWIESZAMY ZAJĘCIA do 25 marca 2020 r. włącznie!

UWAGA ZAWODNICY, RODZICE

AKTUALIZACJA – 12 MARCA 2020

Decyzją Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej (uchwała z dnia 12.03.2020 ) wszystkie rozgrywki prowadzone przez Pomorski Związek Piłki Nożnej zostają zawieszone do 29 marca 2020 r. włącznie.

11 MARCA 2020

W oparciu m.in. o decyzję Premiera RP, Pomorski Związek Piłki Nożnej wydał w dniu dzisiejszym tj. 11 03 2020 r. uchwałę, która zawiesza dwie najbliższe kolejki ligowe oraz wszystkie spotkania piłkarskie na szczeblu juniorskim, do dnia 25 marca 2020 r. włącznie.
W konsekwencji powyższego oraz dla zachowania bezpieczeństwa uczestników szkolenia, WSZYSTKIE zajęcia treningowe realizowane w ramach działalności statutowej Stowarzyszenia są zawieszone do 25 marca br. włącznie!

Prosimy zawodników oraz ich rodziny o stosowanie się do wytycznych, wydanych przez służby publiczne.

Powrót do zajęć nastąpi na mocy osobnego komunikatu.

1/ KOMUNIKAT POMORSKIEGO ZPN

2/ KOMUNIKAT PREZYDENTA MIASTA GDYNI

3/ LIST PREZYDENTA GDYNI DO MIESZKAŃCÓW