Sentoza – Postołowo Lato 2021

Obóz piłkarski dla zawodników drużyn:
– 2005
– 2007/08
– 2010/11 (grupa zaawansowana)